Boerenpsalm

in 1987

Boerenpsalm is een toneelstuk uit ons Vlaams kunstpatrimonium. Het brengt ons terug naar de tijd waarin onze voorouders hebben geleefd. Een tijd van diep geloof - we verwijzen naar de rol van de pastoor in het leven van Boer Wortel - en een tijd van bijgeloof.

Boerenpsalm is echter vóór alles het levensverhaal van Boer Wortel, boer in hart en nieren, zoals hij het vertelt aan God. Het is het verhaal van zijn strijd om het leven in vele van zijn facetten.

Regie:
Herman Van Gucht
Auteur:
Felix Timmermans

Acteurs : Jan Vandezande, Mia Debrabandere, Christine Deberdt, Micheline Boel, Hugo Keuppens, Jos Smeesters, Peter Van Craesbeeck, Danny Lava, Els Billen, Martine Vanderstappen, Jan Steppe, Willy Debecker, Bea Augustijns, Lisbeth Vercruysse, Hugo Hollé, Fernand Goedhuys, Gert Vandezande, Björn Debecker, Véronique Gilias, Nina Dewever, Jos Smeesters, Staf Creemers, Wim Vandenabeele,